Børre Kristiansen, f. 1965, er utdannet sykepleier og pedagog. 

Han har lang erfaring med forelesning på forskjellige områder. Han har forelest siden 1997 ved UiT Norges Arktiske Universitet (tidl. Høgskolen i Harstad) både ved sykepleierutdanninga og vernepleierutdanninga. De viktigste temaer har vært 

  • Anatomi, fysiologi og biokjemi
  • Sykdomslære
  • Farmakologi og medikamentregning


I tillegg har han siden 1998 drevet med møteledelse på en rekke større og mindre landsmøter og kongresser. For komplett oversikt og referanser, se under CV Møteledelse

Moderatus AS

Idrettsvegen 7C

9475 Borkenes

E-post: kristiansen@moderatus.no

Tlf: +47 997 25 197

Heimeside: www.moderatus.no

Foretaksregisteret: 924726504

Bankkonto: 1506 37 38058