• Møteledelse
  • Skippertjenester D5L
  • Vergetjenester
  • Tilsynsfører barnevern
  • Investeringer i aksjer og eiendom

Børre Kristiansen, eier og styreleder i Moderatus AS, har lang og omfattende erfaring innen møteledelse. 

De viktigste samarbeidspartnerne i perioden 1998 fram til nå har vært

  • Norsk Sykepleierforbund
  • Delta


Fullstendig oversikt over hvilke møter Kristiansen har vært en eller flere i møteledelsen, se under CV Møteledelse.


Om du ønsker profesjonell møteledelse ta kontakt. Referanser finner du under CV Møteledelse.


For øvrige tjenester: Ta kontakt

Moderatus AS

Idrettsvegen 7C

9475 Borkenes

E-post: kristiansen@moderatus.no

Tlf: +47 997 25 197

Heimeside: www.moderatus.no

Foretaksregisteret: 924726504

Bankkonto: 1506 37 38058