• Møteledelse
  • Vergetjenester

Børre Kristiansen, eier og styreleder i Moderatus AS, har lang og omfattende erfaring innen møteledelse. 

De viktigste samarbeidspartnerne i perioden 1998 fram til nå har vært

  • Norsk Sykepleierforbund
  • Delta


Fullstendig oversikt over hvilke møter Kristiansen har vært en eller flere i møteledelsen, se under CV Møteledelse.


Om du ønsker profesjonell møteledelse ta kontakt. Referanser finner du under CV Møteledelse.

Moderatus AS

Idrettsvegen 7C

9475 Borkenes

E-post: kristiansen@moderatus.no

Tlf: +47 997 25 197

Heimeside: www.moderatus.no

Foretaksregisteret: 222 560 349

Bankkonto: 1506 41 72325